MATLAMAT STRATEGIK HEM

MATLAMAT STRATEGIK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DAN SAHSIAH PELAJAR. SEKOLAH KEBANGSAAN DESA AMANPURI

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya.Sehubungan dengan itu, pengurusan hal ehwal murid dan sahsiah pelajar sekolah telah menetapkan beberapa matlamat yang hendak dicapai. Matlamat-matlamat tersebut ialah :

  1. Memastikan pelajar sekolah ini mempunyai data maklumat peribadi yang lengkap dan kemaskini.
  2. Memastikan pelajar di sekolah ini sentiasa mematuhi peraturan sekolah.
  3. Memastikan pelajar di sekolah ini mengamalkan “ Budaya Hidup Sihat”.
  4. Memastikan pelajar sekolah ini mendapat layanan yang adil dan seimbang daripada guru-guru.
  5. Memastikan pelajar sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral.
  6. Memastikan pelajar sekolah ini yang bermasalah ekonomi dan pembelajaran mendapat bantuan dan pertolongan yang sewajarnya.
  7. Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah.
  8. Memastikan pelajar sekolah ini sentiasa menjaga keselamatan diri, keluarga, dan harta benda sekolah.
  9. Menggalakkan pelajar sekolah ini sentiasa berusaha menjaga dan menaikkan nama sekolah.