Piagam Sekolah

WARGA SKDA SENTIASA PROAKTIF DALAM MEREALISASIKAN VISI DAN MISI SEKOLAH MELALUI

  1. Ikhlas memikul amanah pendidikan dalam memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  2. Mewujudkan iklim dan budaya sekolah yang kondusif, penyayang dan ceria.
  3. Melahirkan warga sekolah bersahsiah mulia yang peka akan perkembangan terkini secara global.
  4. Mewujudkan permuafakatan dengan masyarakat setempat demi kebaikan bersama
  5. Akan memberi layanan mesra kepada semua urusan dalam tempoh masa singkat.