SAMBUTAN HARI GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DESA AMANPURI 2023: GURU INSANI PEMANGKIN GENERASI MADANI

Desa Amanpuri, 16 Mei 2023 - Sekolah Kebangsaan Desa Amanpuri mengadakan sambutan Hari Guru yang meriah pada hari ini dengan tema "Guru Insani Pemangkin Generasi Madani". Sambutan ini bertujuan untuk menghargai peranan penting guru dalam membentuk dan melahirkan generasi pelajar yang berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

Dalam ucapan pembukaan, En. Ahmad Azizi menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada semua guru di Sekolah Kebangsaan Desa Amanpuri. Beliau menjelaskan bahawa tema "Guru Insani Pemangkin Generasi Madani" dipilih untuk menggariskan peranan guru sebagai pendorong utama pembentukan generasi pelajar yang beradab, bertanggungjawab, dan berintegriti.

Beliau juga menekankan pentingnya guru untuk memberikan pendidikan yang holistik, merangkumi aspek akademik, kemahiran hidup, dan nilai-nilai murni kepada pelajar. Dengan pendidikan yang berfokuskan pada pembentukan generasi madani, para guru di Sekolah Kebangsaan Desa Amanpuri bertekad untuk melahirkan pelajar yang tidak hanya cemerlang dalam akademik, tetapi juga mempunyai integriti dan kepekaan sosial yang tinggi.

Selain itu, sambutan Hari Guru ini juga menjadi platform untuk mengiktiraf usaha gigih dan kesungguhan para guru dalam membantu pelajar mencapai kecemerlangan. Beberapa guru juga menerima anugerah dan penghargaan atas sumbangan mereka yang luar biasa dalam bidang pendidikan.

Acara tersebut berakhir dengan doa kesyukuran serta komitmen bersama untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Kebangsaan Desa Amanpuri. Semangat kebersamaan dan semangat keguruan yang tinggi dapat dirasakan dalam sambutan yang meriah ini.

Sambutan Hari Guru Sekolah Kebangsaan Desa Amanpuri pada 16 Mei 2023 dengan tema "Guru Insani Pemangkin Generasi Madani" merupakan penghargaan yang luar biasa terhadap peranan dan sumbangan penting para guru dalam membentuk generasi pelajar yang beradab dan berdaya saing tinggi.