Misi dan Visi Sekolah

MISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

VISI

MELESTARI SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dlantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selag kami berkhidmat dengan Kerajaan, kam akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhdmatan semasa menjalankan tugas.

Ke arah ini kami:

  • Berazam meningkatkan mutu perkhdmatan;
  • Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
  • Berusaha mengikis sikap mementngkan dri sendiri;
  • Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
  • Bekerja ke arah memajukan pemkiran;
  • Rakyat dan pembangunan negara;