Sekapur Sireh dari Guru Besar

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Bersyukur saya kehadrat Allah SWT dengan keizinan-Nya, saya diberi kesempatan untuk menulis Sekapur Sireh dalam portal rasmi SKDA. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan pentadbir, guru-guru dan staf yang telah memberikan kerjasama dan komitmen yang tinggi untuk menyediakan portal rasmi ini.

Saya berharap portal ini dijadikan panduan kepada warga sekolah semasa menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh pihak sekolah. Saya menyeru kepada semua warga sekolah agar terus menjalankan tugas dengan penuh integriti, keikhlasan dan bertanggungjawab, sentiasa memupuk perasaan gembira kasih sayang dan hormat-menghormati dalam kalangan pentadbir, staf dan rakan sekerja.

Akhir kata, selamat menjalankan tugas bagi tahun 2021 semoga sekolah kita mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum.

Sekian, Terima Kasih

‘SKDA Cemerlang, Gemilang, Terbilang‘

AHMAD AZIZI BIN ALIAS
Guru Besar
SK Desa Amanpuri