Sekapur Sireh PK Pentadbiran

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah rahmat dan izinNya maka dapatlah kita bersama-sama megatur strategi dalam melaksanakan amanah, tugas dan tanggungjawab dengan ikhlas dan iltizam demi memartabatkan kecemerlangan Agama, Bangsa dan Negara.

Untuk muncul sebagai sebuah sekolah terbilang, seluruh warga SKDA mesti bekerja kuat dengan mengamalkan ciri dan kualiti Budaya Kerja Kelas Pertama. Kerja buat kita hendaklah sentiasa berada di tahap cemerlang dan terbaik.

Justeru itu, semua guru seharusnya melakukan transformasi dan penambahbaikan kepada kemahiran dan potensi diri yang sedia ada bagi menghadapi cabaran pendidikan dalam abad ke-21.

Saya sangat yakin bahawa dengan dedikasi, usaha yang bersungguh-sungguh, semangat kerja berpasukan serta komitmen yang tinggi dalam kalangan semua guru serta warga sekolah, kita mampu mengharungi persaingan yang mencabar kini dan dalam masa yang sama dapat “Melestarikan Pendidikan Terbilang”.

Sejajar dengan perkembangan ICT dan media baru masa kini, diharapkan semua guru dapat memaksimumkan penggunaannya di dalam bilik darjah demi meningkatkan kecemerlangan murid-murid.

Selamat Maju Jaya.

JUNAIDA BINTI ISMAIL
Penolong Kanan Pentadbiran
SK Desa Amanpuri